Dzisiaj jest poniedziałek, 24 czerwca 2024, 176 dzień roku, do WAKACJI pozostało -4 dni

Stowarzyszenie działa od 1992 roku. Początkowo nosiło ono nazwę Stowarzyszenie Przyjaciół Społecznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Rzeszowie. Odpowiadając na potrzeby środowiska, w 1999 roku Stowarzyszenie poszerzyło swoją działalność powołując Społeczne Gimnazjum Nr 1 w Rzeszowie. Jednocześnie zmieniona została nazwa stowarzyszenia na: Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Szkół Społecznych Nr 1 w Rzeszowie.
Cele statutowe Stowarzyszenia:
Celem działania Stowarzyszenia jest prowadzenie społecznej szkoły podstawowej, gimnazjum oraz klasy zerowej. Zadaniem jest troska o wychowanie uczęszczających do szkoły dzieci i młodzieży w duchu etyki katolickiej.
Przedmiot działalności statutowej:
Działalność statutowa oparta jest na pracy społecznej ogółu członków Stowarzyszenia, działających w zgodzie z obowiązującym porządkiem prawnym. Terenem działania Stowarzyszenia jest miasto Rzeszów i okoliczne gminy.
Zasady, formy i zakres działalności statutowej:
  1. Wspieranie wszelkich działań mających na celu pomoc Zespołowi Szkół Społecznych Nr 1 w Rzeszowie;
  2. Organizowanie prelekcji, kursów itp. podnoszących poziom wiedzy pedagogicznej, psychologicznej, etycznej dla nauczycieli i rodziców;
  3. Prezentowanie interesów szkoły wobec władz publicznych i kościelnych;
  4. Współpraca z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi stowarzyszeniami o podobnym profilu działania;
  5. Inicjowanie innych form wspólnego działania mających na celu realizację założeń statutu.
Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej.
Stowarzyszenie
Przyjaciół
Zespołu Szkół
Społecznych nr 1
w Rzeszowie

Copyright © 1990-2019 Społeczna Szkoła Podstawowa nr 1 im. ks. Jana Twardowskiego w Rzeszowie