Dzisiaj jest poniedziałek, 24 czerwca 2024, 176 dzień roku, do WAKACJI pozostało -4 dni

Kalendarz
Społecznej Szkoły Podstawowej nr 1
im. ks. Jana Twardowskiego w Rzeszowie
na rok szkolny 2023/2024
Dni wolne

Zgodnie z Rozporządzeniem MEN o organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603 oraz z 2019r. poz. 318 i 1093) dyrektor szkoły może, w danym roku szkolnym, ustalić dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w wymiarze dla szkół podstawowych - do 8 dni
DATAWYDARZENIE
13 października 2023
(piątek)
Decyzja dyrektora- zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 11 sierpnia 2017r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2023 r. poz.1211)
2-3 listopada 2023
(czwartek i piątek)
Decyzja dyrektora- zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 11 sierpnia 2017r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2023 r. poz.1211)
23 - 31 grudnia 2023
Przerwa świąteczna
29 stycznia - 11 lutego 2024
Ferie zimowe
28 marca - 2 kwietnia 2024Wielkanocna przerwa świąteczna
2 maja 2024
(czwartek)
Decyzja dyrektora- zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 11 sierpnia 2017r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2023 r. poz.1211)
14, 15, 16 maja 2024
Egzamin ósmoklasisty (3 dni wolne dla uczniów z wyjątkiem klasy 8) zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 11 sierpnia 2017r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2023 r. poz.1211)
31 maja 2024
(piątek)
Piątek po Uroczystości Bożego Ciała Decyzja dyrektora- zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 11 sierpnia 2017r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2023 r. poz.1211)
Stowarzyszenie
Przyjaciół
Zespołu Szkół
Społecznych nr 1
w Rzeszowie

Copyright © 1990-2019 Społeczna Szkoła Podstawowa nr 1 im. ks. Jana Twardowskiego w Rzeszowie