Dzisiaj jest poniedziałek, 24 czerwca 2024, 176 dzień roku, do WAKACJI pozostało -4 dni

PROGRAM COMENIUS SOKRATES PORAZ DRUGI W NASZEJ SZKOLE
Po raz drugi nasza szkoła uczestniczy w międzynarodowym programie "Comenius-Sokrates". Jesteśmy jednym z ośmiu partnerów, którzy pracują nad motywowaniem do uczenia matematyki w oparciu o naturalne różnice indywidualne miedzy uczniami. Są pracownicy uczelni i nauczyciele z Niemiec, Czech, Holandii i Polski. Menadżerem programu jest profesor matematyki Ewa Swoboda pracownik Instytutu Matematyki Uniwersytetu Rzeszowskiego. To ona zaprosiła nas do współpracy. W prace na terenie szkoły zaangażowani są: pani dyrektor Anna Czyrek, pani Edyta Jagoda nauczyciel matematyki oraz nauczycielki nauczania zintegrowanego - Izabela Janik, Bożena Furman, Barbara Pawłowska i Regina Mamczur.
Powiększ zdjęcie Powiększ zdjęcie Powiększ zdjęcie Powiększ zdjęcie 
W ramach programu przeprowadzone zostały zajęcia w klasie I gimnazjum oraz w klasach O, Ia, Ib, III szkoły podstawowej. Efekty pracy uczniów zostały zaprezentowane w styczniu 2009 r. na spotkaniu roboczym w Utrechcie, w Holandii. Teraz prezentujemy je Państwu.
Powiększ zdjęcie Powiększ zdjęcie Powiększ zdjęcie Powiększ zdjęcie 
Nasza propozycja w nauczaniu zintegrowanym odnosi się do intuicyjnego dostrzegania regularności i na tej bazie zauważania związków i prawidłowości. Badanie i opisywanie związków to zadanie dla uczniów klas starszych. Proponowany dzieciom materiał dzięki prostocie i przemyślanemu kształtowi pozwala na twórczość, myślenie poprzez działanie i działanie kierowane myśleniem. Dotychczas prowadzone zajęcia dały uczniom dużo satysfakcji. Pozwoliły zobaczyć ich w niestandardowej sytuacji, obserwować ich działanie i myślenie. Oni sami zaś widzieli efekt swojego myślenia analitycznego i syntetycznego w postaci prac, która unaoczniają, że matematyka jest odkrywaniem logiki piękna.
Powiększ zdjęcie Powiększ zdjęcie Powiększ zdjęcie Powiększ zdjęcie 
Powiększ zdjęcie Powiększ zdjęcie Powiększ zdjęcie Powiększ zdjęcie 
Comenius Socrates - spotkanie w Pradze 21-28 sierpnia 2009 r.
NaDiMa - tak brzmi w skrócie nazwa programu, w którym uczestniczymy. Motivation via Natural Differences in Mathematics jest programem, w którym partnerami są uniwersytety oraz szkoły z Polski, Czech, Niemiec i Holandii. Głównym koordynatorem jest Uniwersytet Rzeszowski. Z nim współpracuje nasza szkoła. Czechy reprezentowane są przez Czeską Akademię Nauk oraz Uniwersytet z Czeskich Budziejowic. Uniwersytet w Bilefeld oraz Uniwersytet w Hamburgu i szkoła w An der Isebek są partnerami ze strony niemieckiej. Uniwersytet w Drenthe jest partnerem z Holandii.
Celem projektu jest
  • wspieranie rozwoju umiejętności uczenia się;
  • wspieranie świadomości znaczenia matematyki jako części ludzkiej kultury;
  • wzbudzanie motywacji do uczenia się matematyki;
  • urzeczywistnianie indywidualnego potencjału umysłowego uczniów;
  • stwarzanie możliwości dla doświadczania sukcesu w procesie rozwiązywania problemów.
Partnerzy pracują nad wypracowaniem odpowiedniego środowiska edukacyjnego - SLE: Substantial Learning Environment (termin wprowadzony przez Wittmanna (1995)) - w którym będzie możliwa realizacja postawionych celów. Środowisko to musi być ukierunkowane na istotne treści nauczania matematyki na różnych poziomach, bogate w znaczące aktywności matematyczne, elastyczne i dające się zastosować w różnorodnych środowiskach klasowych oraz integrujące psychologiczne, pedagogiczne i matematyczne aspekty nauczania matematyki.
Pojęć matematycznych wprowadzanych w szkole podstawowej jest bardzo wiele. Każde z nich wymaga odpowiedniego przygotowania i odpowiedniej podbudowy już od wczesnych lat szkoły. Stąd każdy kraj musiał wybrać pewien wąski zakres zainteresowań. Holendrzy i Niemcy skupili się na tematyce arytmetycznej, Czesi i Polacy wybrali zagadnienia geometryczne. Trudno jednoznacznie określić, jakie pojęcie matematyczne stanowi główny cel działań poszczególnych partnerów, ponieważ problemy stawiane dzieciom są bardzo szerokie i otwarte, przez co ściśle łączą się z różnorodnymi pojęciami kluczowymi dla dobrego rozumienia matematyki.
Środowisko edukacyjne, nad którym pracujemy, daje możliwość działania każdemu dziecku według jego własnej strategii i na jego własnym poziomie. Zadaniem partnerów jest obserwowanie i analizowanie naturalnych różnic w edukacji matematycznej, które ujawniają się podczas rozwiązywania problemów oraz obserwowanie poziomu motywacji dzieci do uczenia się matematyki w zawężeniu do wybranych problemów.
Aby podejmowane działania były spójne, potrzebne są spotkania robocze, w czasie których partnerzy prezentują problemy matematyczne, rozwiązuje je, poszukują najlepszej drogi do ich realizacji, analizują dziecięce rozwiązania. Ostatnie takie spotkanie miało miejsce w Pradze. Było ono połączone z międzynarodową konferencją SEMT '09 - International Symposium Elementary Mathematics Teaching - organizowaną przez Uniwersytet Karola w Pradze. Partnerzy z projektu NaDiMa przygotowali dla uczestników konferencji warsztaty, w czasie których naukowcy (dydaktycy i matematycy) rozwiązywali te same problemy matematyczne, które stawialiśmy dzieciom. Doświadczenia nabyte w czasie dyskusji są bardzo cenną wskazówką do dalszej pracy. Dyskusja nad problematyką, krytyka ze strony naukowej ludzi z różnymi doświadczeniami, z różnorodnych kultur edukacyjnych, pozwoli na dostosowanie tworzonego środowiska edukacyjnego do pełnego zrealizowania postawionych celów.
Powiększ zdjęcie Powiększ zdjęcie Powiększ zdjęcie Powiększ zdjęcie 
Powiększ zdjęcie Powiększ zdjęcie Powiększ zdjęcie Powiększ zdjęcie 
Powiększ zdjęcie Powiększ zdjęcie Powiększ zdjęcie Powiększ zdjęcie 
Powiększ zdjęcie Powiększ zdjęcie Powiększ zdjęcie Powiększ zdjęcie 
Stowarzyszenie
Przyjaciół
Zespołu Szkół
Społecznych nr 1
w Rzeszowie

Copyright © 1990-2019 Społeczna Szkoła Podstawowa nr 1 im. ks. Jana Twardowskiego w Rzeszowie