Dzisiaj jest poniedziałek, 24 czerwca 2024, 176 dzień roku, do WAKACJI pozostało -4 dni

Wspieranie niezależnego myślenia poprzez edukację matematyczną
Pierwsza z cyklicznych konferencji związanej z kształceniem matematycznym dzieci: Children's Mathematical Education (CME) odbyła się w dniach 17-22 sierpnia 2008 w Iwoniczu-Zdroju. Zakład Metodologii Badań nad Nauczaniem Matematyki Instytutu Matematyki UR był jej inicjatorem, a współorganizatorem było Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Szkół Społecznych nr 1 w Rzeszowie.
Powiększ zdjęcie Powiększ zdjęcie Powiększ zdjęcie 
Pomysł na stworzenie cyklicznej międzynarodowej konferencji ulokowanej w Polsce zrodził się rok temu, i od tego czasu bardzo intensywnie pracowaliśmy nad nadaniem jej odrębnej specyfiki. Nie miała to być kolejna konferencja, jakich wiele na całym świecie. Celem każdej konferencji jest wymiana doświadczeń, konfrontacja poglądów i stanowisk, prezentacja własnych wyników. Tak też miało być tutaj, ale to był cel drugorzędny.
Ta konferencja w założeniach ma być miejscem wspólnej pracy (nie tylko spotkania) przedstawicieli różnych środowisk i różnych narodowości w kierunku wypracowania rozwiązań bezpośrednio przekładalnych na praktykę nauczania matematyki w Polsce oraz praktykę kształcenia nauczycieli matematyki. W ten sposób konferencja ma wypełniać dwa różne poziomy: poziom naukowych badań dotyczących dydaktyki matematyki jako dyscypliny naukowej, i poziom zastosowania tych badań w praktyce, czyli nauczania i kształcenia nauczycieli.
Powiększ zdjęcie Powiększ zdjęcie Powiększ zdjęcie 
W komitecie organizacyjnym pracowali przedstawiciele z całego świata: Stanów Zjednoczonych, Holandii, Czech, Słowacji, Węgier, Anglii, Portugalii, Grecji, Włoch, Ukrainy no i oczywiście z Polski. Zapewniało to utrzymanie wysokiego światowego poziomu naukowego. Ale głównym celem była próba oddziaływania na polskie środowisko naukowe oraz na pracę nad polskim stanem edukacji matematycznej. Swoje główne przesłanie komitet zawarł w "Manifeście" opracowanym wspólnie i zamieszczonym na stronie internetowej konferencji www.cme.rzeszow.pl. Czytamy tam między innymi:
(...) Matematyka jako przedmiot szkolny może być postrzegana zarówno jako narzędzie wspierające rozwój dziecka jak i jako narzędzie do rozwiązywania krytycznych problemów społeczeństwa globalnego. W szczególności myślenie przyczynowo-skutkowe, charakterystyczne dla matematyki, pomaga w prowadzeniu dialogów i negocjacji. W ten sposób wspiera zachowania etyczne, w szczególności rozumienie ludzkich praw i obowiązków. Możliwość organizowania danych i wykorzystania danych jest cenne niemal we wszystkich sferach życia indywidualnego i społecznego. Poszukiwanie rozwiązań promuje kreatywność, elastyczność myślenia, umiejętność adoptowania się do nowych sytuacji, zaś znajdowanie (wielu) rozwiązań wspiera rozwój poczucia własnej wartości. Znaczenie liczb, rozumienie przestrzeni, matematyczne ABC i inne fundamentalne umiejętności i pojęcia matematyczne są istotne dla społecznego i personalnego rozwoju.
Powiększ zdjęcie Powiększ zdjęcie Powiększ zdjęcie Powiększ zdjęcie 
Konferencja odbywała się pod patronatem Minister Edukacji Narodowej, pani Katarzyny Hall. Wydaje się, że dzięki swemu wykształceniu (z zawodu jest nauczycielem matematyki) doskonale ona rozumie potrzeby i specyfikę pracy nauczyciela matematyki. Konferencja zgromadziła ponad 120 uczestników, głównie przedstawicieli dyscypliny dydaktyka matematyki z wielu światowych ośrodków naukowych. Temat tej edycji brzmiał: Supporting independent thinking through mathematical education, i wpisywał się dobrze w dyskusje na temat roli matematyki w wykształceniu młodych ludzi.
Wykłady plenarne wygłosili: prof. Milan Hejny z Uniwersytetu Karola w Pradze, prof. Zbigniew Semadeni z Uniwersytetu Warszawskiego, Joao Pedro da Ponte z Uniwersytetu w Lizbonie, Peter Appelbaum z Uniwersytetu w Arkadii. Uczestnicy konferencji brali udział w "Working seminars". Był czas wspólnej pracy pod kierunkiem liderów. Zajęcia odbywały się w grupach, dostosowanych do wieku uczniów. Prowadzili je: dla grupy wiekowej 3-6 lat prof. Edyta Gruszczyk-Kolczyńska (z zespołem); dla grupy 7-9 lat prof. Milan Hejny (z zespołem); dla grupy 10-12 lat prof. Bernd Wollring (Niemcy); dla grupy 13-16 lat Peter Appelbaum (USA) i Lambrecht Spijkerboer (Holandia).
Powiększ zdjęcie Powiększ zdjęcie Powiększ zdjęcie Powiększ zdjęcie 
Po konferencji otrzymaliśmy mnóstwo listów gratulacyjnych oraz podziękowań za poziom naukowy, atmosferę, sposób organizacji. Oczywiście bardzo się z tego cieszymy, ale też utwierdzają nas one w przekonaniu, że konferencja jest potrzebna, a jej kontynuacja nie powinna budzić wątpliwości.
Powiększ zdjęcie 
Stowarzyszenie
Przyjaciół
Zespołu Szkół
Społecznych nr 1
w Rzeszowie

Copyright © 1990-2019 Społeczna Szkoła Podstawowa nr 1 im. ks. Jana Twardowskiego w Rzeszowie